NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OFEROWANYCH PRODUKTÓW

Jako nadrzędny cel stawiamy sobie spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta poprzez dostarczanie najwyższej jakości, pełnowartościowych oraz bezpiecznych produktów z mięsa drobiowego, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, specyfikacjami oraz normami.

Zaufanie, jakim obdarzają nas klienci jest wyznacznikiem właściwego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Każdy pracownik P.D. Drobex sp. z o.o. czuje odpowiedzialność za ostateczny produkt, dlatego dbamy o systematyczny wzrost kwalifikacji oraz świadomości w obrębie kultury bezpieczeństwa żywności. Uważamy, że każda czynność ma wpływ na późniejszą jakość i bezpieczeństwo produktu a pracownicy biorą przykład ze swojego nadzoru. To oznacza, że każdy, bez względu na pozycję, ma obowiązek ścisłego przestrzegania wewnątrzzakładowych zasad, czemu służą regularne szkolenia oraz szczegółowe procedury.

Dbamy o właściwy dobór surowców, dlatego pozyskujemy je tylko od sprawdzonych dostawców, których stale monitorujemy oraz poddajemy systematycznej weryfikacji. Do współpracy wybierani są tylko dostawcy, którzy gwarantują bezpieczeństwo żywności.

Utrzymaniu wysokiej jakości produkcji służą wdrożone systemy Dobrych Praktyk, HACCP oraz międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności. Powyższe systemy są oceniane przy udziale wewnętrznych oraz zewnętrznych auditorów a także przez kluczowych odbiorców. Opis systemu jakości P.D. Drobex sp. z o.o. przedstawia Księga Jakości, która jest dostępna dla każdego z naszych pracowników.

Procesy, które zachodzą w obrębie naszego zakładu już na etapie projektowania poddawane są szczegółowym analizom zagrożeń, wykonywanym przez zespół specjalistów z różnych dziedzin. Zagrożenia te podlegają monitoringowi w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności a procesy są doskonalone. Testujemy produkty i środowisko produkcyjne pod kątem mikrobiologicznym. Pracownicy mają wiedzę, że produkty są poddawane regularnym kontrolom i są świadomi zagrożeń mikrobiologicznych, jakie może powodować nieodpowiednie zachowanie higieniczne.

P.D. Drobex sp. z o.o. do produkcji swoich wyrobów nie stosuje surowców modyfikowanych genetycznie oraz zawierających alergeny.

Przestrzegamy zasad etyki zarówno w biznesie jak i wewnątrz zakładu. Każdy pracownik traktowany jest tak samo i zachęcany jest do wyrażania swojego zdania. Wszelkie informacje zwrotne od naszych pracowników, dostawców czy klientów są analizowane i stanowią motywację do rozwoju organizacji, relacji biznesowych oraz wzrostu kapitału społecznego.

Wyznajemy zasadę, że pracownikom należy zapewnić odpowiednie warunki do pracy, dlatego dbamy o właściwą infrastrukturę, zapewnienie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy. Przedstawiana także historię i osiągnięcia zakładu, co służy lepszej identyfikacji z naszym przedsiębiorstwem.

Wraz z rozwojem naszej działalności minimalizujemy zużycie energii i zasobów naturalnych. Stale monitorujemy obszary mające potencjalny wpływ na otoczenie. Jesteśmy świadomi konieczności dbania o wspólne dobro jakim jest środowisko.

Ważnym aspektem naszej działalności, jako przedsiębiorstwa drobiarskiego, jest dbanie o dobrostan zwierząt. W tym celu ptaki traktowane są w humanitarny sposób a fermy, z których są pozyskiwane poddawane są systematycznym kontrolom.

Wierzymy, że jako firma o ugruntowanej pozycji mamy obowiązek dbania o rozwój świadomości także potencjalnych i przyszłych pracowników czy klientów. Dlatego współpracujemy ze szkołami udzielając wykładów a najlepszym uczniom oraz absolwentom oferujemy stypendia bądź staże.

Zarząd P.D. Drobex sp. z o.o. deklaruje zapewnienie wystarczających środków do realizacji odpowiedniego produktu oraz procesów zawartych w Księdze Jakości.

P.D. Drobex sp. z o.o. ponosi pełną odpowiedzialność za wyprodukowane przez zakład wyroby.


………………………………

Dariusz Dylas

Dyrektor P.D. Drobex sp. z o.o.