NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OFEROWANYCH PRODUKTÓW

Firma Drobex za najważniejszy cel swojej działalności stawia sobie produkcję żywności bezpiecznej, zdrowej, smacznej i zaspokajającej gusta konsumentów.
Dążymy do tego poprzez następujące działania:
wdrożenie i utrzymanie systemu jakości haccp. który gwarantuje właściwe warunki produkcji i zapobiega wszelkim zagrożeniom wytwarzanej żywności. systematycznie monitorujemy jakość kupowanych surowców i opakowań oraz współpracujemy wyłącznie z dostawcami zapewniającymi najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.
Stale doskonalimy organizację produkcji, modernizując procesy wytwórcze oraz zwiększając wydajność. Staramy się eliminować nadmierne zużycie energii, co ma służyć zmniejszaniu kosztów produkcji i ochronie środowiska
Naszą działalność prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Opieramy się również na wymaganiach zapisanych w specyfikacjach i umowach.
Uważnie śledzimy zmiany tendencji żywieniowych na rynku, co pozwala nam na szybkie i elastyczne dostosowanie się do oczekiwań naszych konsumentów.
Czujemy się współodpowiedzialni za stan środowiska naturalnego i na wszystkich etapach naszej produkcji bierzemy pod uwagę wymagania dotyczące ochrony środowiska.
W trosce o naszych pracowników staramy się zapewnić dogodne warunki pracy oraz kładziemy nacisk na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Poprzez regularne szkolenia stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników. Dzięki temu mają oni świadomość, że pojedyncze działania składają się na harmonijną pracę całego przedsiębiorstwa
W funkcjonowaniu naszej firmy kierujemy się wysokimi standardami etyki biznesowej. Dotyczy to zarówno naszych klientów, jak i dostawców.