ŚWIEŻO, SMACZNIE I ZDROWO

Łapki krótkie

Sposób pakowania: LUZ, VAC, MAP
Forma: Świeże lub mrożone