Polityka Jakości

Firma Drobex za najważniejszy cel swojej działalności stawia sobie produkcję żywności bezpiecznej, zdrowej, smacznej i zaspokajającej gusta konsumentów.

Dążymy do tego poprzez następujące działania:

  • Wdrożenie i utrzymanie systemu jakości HACCP, który gwarantuje właściwe warunki produkcji i zapobiega wszelkim zagrożeniom wytwarzanej żywności. Systematycznie monitorujemy jakość kupowanych surowców i opakowań oraz współpracujemy wyłącznie z dostawcami zapewniającymi najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.
  • Stale doskonalimy organizację produkcji, modernizując procesy wytwórcze oraz zwiększając wydajność. Staramy się eliminować nadmierne zużycie energii, co ma służyć zmniejszaniu kosztów produkcji i ochronie środowiska.
  • Naszą działalność prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Opieramy się również na wymaganiach zapisanych w specyfikacjach i umowach.
  • Uważnie śledzimy zmiany tendencji żywieniowych na rynku, co pozwala nam na szybkie i elastyczne dostosowanie się do oczekiwań naszych konsumentów.
  • Czujemy się współodpowiedzialni za stan środowiska naturalnego i na wszystkich etapach naszej produkcji bierzemy pod uwagę wymagania dotyczące ochrony środowiska.
  • W trosce o naszych pracowników staramy się zapewnić dogodne warunki pracy oraz kładziemy nacisk na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Poprzez regularne szkolenia stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników. Dzięki temu mają oni świadomość, że pojedyncze działania składają się na harmonijną pracę całego przedsiębiorstwa.
  • W funkcjonowaniu naszej firmy kierujemy się wysokimi standardami etyki biznesowej. Dotyczy to zarówno naszych klientów, jak i dostawców.