P.D. Drobex Sp. z o.o.
centrala w Solcu Kujawskim

ul. Powstańców 19
86-050 Solec Kujawski
tel. + 48 52 387 61 00
fax. + 48 52 387 61 55
sekretariat@drobex.com.pl

NIP: 554-031-15-68
Regon: 001330998
KRS: 0000029540 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy K R S Kapitał zakładowy: 6.235.500 zł